• turkish english german arabic russian franches spain
Document

SIK SORDUĞUNUZ SORULAR

Ecza Deposu Nedir? +

Ecza deposu, bulunduğu bölgedeki eczanelere ilaç tedarik eden firmalara verilen isimdir. Yani, ilaçları toptan bir şekilde alarak gerekli saklama koşullarını sağlayan firmalar perakende bir şekilde eczanelere servis yapmaktadır. Bunun için birçok şartın yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) Ne İş Yapar? +

İlaç deposuna gelen siparişleri bilgisayar ekranından takip eden ve istenilen ürünleri sevkiyata hazırlayan kişidir.

Bir Depoda Hangi Unsurlar Var? +

Bir tesis planlanırken bir dizi faktör dikkate alınmalıdır. Bunlardan en önemlileri ürünler, saklanmasına malzemelerin akış veya malların, kullanılabilir alan onları barındıracak, depolama ekipmanları -bunlar rafları gibi, ekipman-taşıma insan faktörü (personel) ve şirketin yönetim sistemini ve politikalar.

Görev İşlem ve Basamakları Nelerdir? +

Eczane İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İlaçları, kimyasal maddeleri ve diğer yapma eczacılık ilaçlarını etiketlemek,
b) Alınan ilaçları ambalajından çıkarmak ve depolamak,
c) İlaçları raflara yerleştirmek,
d) Rafları , tezgahları ve diğer çalışma yerlerini temizlemek,
e) İlaç şişelerini, cam laboratuar şişelerini ve diğer donatımı temizlemek ve sterilize etmek,
f) Siparişleri sarar ve teslim etmek,
g) Sınai ve zirai ilaçlar gibi tıbbi olmayan müstahzarları siparişe göre hazırlayabilir,
h) Makyaj malzemesi, jilet ve parfüm gibi ilaç dışındaki eşyaları satabilir vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir Deponun Farklı Bölümleri Nelerdir? +

En basit depolarda normalde erişim kapıları, manevra ve doğrulama için açık bir alan, eşyaların bulunduğu bir depolama alanı, işlemleri kontrol etmek için bir yönetim ofisi ve personel için tuvaletler ve soyunma odaları bulunur.

Ecza Deposunda Çalışacak Personellerin Özellikleri? +

Ecza deposu açmayı düşünen kişi işletme diplomasına sahipse bu konuyu kendisi çözebilir. Eğer bu belgesi bulunmuyorsa işletme mezunu bir yetkili çalışması gerekmektedir. Ayrıca eczacılık bilgisini ve iletişim yeteneğini ön plana çıkaran mümessil ekip kurmalıdır. Bu ekip depo ile doktorlar ve eczaneler arasındaki köprü görevini görmektedir. Acil ilaç ihtiyacı için genellikle motorlu personeller bulunmalıdır. Bu personellerin sektörel tecrübesine dikkat edilmelidir. Resmi olarak araç kullanma sorunu olmayan kişiler tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra deponun düzenini sağlayacak elemanların bulunması da son derece önemlidir. Bu elemanlar sayım yapmakta ve kutuların dizaynını gerçekleştirmektedir. Tüm ekibi uzmanlardan oluşan firmalar daha fazla kazanmaktadır.

Eczanelerde Bulundurulması Gereken Zorunlu Tıbbi Malzemeler Nelerdir? +

  • Beden derecesi
  • Branül
  • Elastik bandaj
  • Flaster
  • Kelebek set
  • Sargı bezi
  • Serum seti
  • Steril gaz kompres
  • Steril enjektör(tek kullanımlık)

E-reçete nedir? +

Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde oluşturulup elektronik ortamda kaydedilerek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.

E-reçete uygulamasının yapılmayacağı sağlık hizmet sunucuları hangileridir? +

Reçete oluşturulan tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasına geçilmesi esastır. Ancak e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı; Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşlarından; Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri ve belediyelere ait poliklinikler tarafından oluşturulmuş reçeteler, Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşlarından; İşyeri hekimleri tarafından düzenlenen reçeteler, İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2 inci basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler, Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3 üncü basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler, e-reçete uygulaması kapsamı dışındadır. Bu birimlerde üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır. Yukarıda belirtilen resmi ve özel sağlık kuruluşları hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçeceklerdir.

Elektronik reçete olarak yazılmayacak ilaçlar/ilaç grupları hangileridir? +

Elektronik reçete olarak yazılmayacak ilaçlar/ilaç grupları; - Majistral olarak yazılacak olan ilaçlar, - İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar, için yazılan reçeteler manuel yazılmaya devam edilecektir.

Elektronik reçete yazılmayacak kişiler kimlerdir? +

Elektronik reçete yazılmayacak kişiler; -Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler, -İlgili mevzuatta tanımlanan hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulan kişilere ait reçeteler, hekimler tarafından manuel olarak yazılmaya devam edilecektir.

E-reçete yazılırken ilaç seçiminde yalnızca SGK’ nın geri ödeme kapsamındaki ilaçlar mı yazılabilir? +

Hayır yalnızca SGK geri ödeme kapsamında bir ilaç yazılmak zorunda değildir. Aynı zamanda SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlarda e-reçeteye yazılabilir. Ancak SGK geri ödeme kapsamında olmayan bir ilaç yazılması durumunda hekime bu ilacın/ilaçların SGK geri ödeme kapsamında olmadığı bilgisi dönülecektir. Hekim bu ilacı/ilaçları isterse değiştirebilir. Ancak eczanede SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilacın kaydına izin verilmeyecektir.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Satış Hacer Ulutaş
905533368175
Satış İsmail Polat
905523128488
Satış xxx
905537018178
Satış Fikret Altundaş
905533368178
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
WhatsApp Canlı Destek